Links
Loki library (C++)
Deze door Andrei Alexandrescu ontwikkelde template library biedt een compacte set van templates die een goede basis vormen voor generic programming. Zijn boek (Modern C++ Design) biedt een goede ondersteuning bij het gebruik van deze library.
Het merendeel van deze library is gebruikt voor de zeer uitgebreide boost library (C++).

ACE library (C++)
De Adaptive Communications Library biedt de meest gangbare design en architecture patterns en is gericht op gedistribueerde real time systemen. Daarbij worden meerdere platforms ondersteund door een goede layering in de architectuur van de library.