Hoofdpagina
Projecten
Contact
Links
Welkom
made-IT, ICT Solutions B.V. is een kleine onderneming met zo'n 20 jaar software ontwikkel ervaring. Ons bedrijf legt zich toe op het ontwikkelen van innovatieve, platform onafhankelijke high performance software. Dit wordt voornamelijk in de ontwikkeltaal C++ uitgevoerd, gebruik makend van moderne technieken zoals template meta programming waar het bedrijfskritieke onderdelen betreft.

Sinds 2000 heeft ons bedrijf haar bijdrage onder meer geleverd aan de ontwikkeling van grootschalige digitale omroepsystemen (public address), beademingsapparatuur, navigatie systemen, digitale kaarten en gegevensbeveiliging. In al deze systemen staan kwaliteit, beveiliging en performance voorop.

Deze ontwikkel werkzaamheden worden indien mogelijk "in house" verricht, maar desgewenst ook op locatie.
De technieken
Om de kwaliteit en performance te garanderen worden, waar mogelijk, zelfcontrolerende technieken gebruikt.

Dit betreft zaken als process en of thread monitoring in multi process en multi threaded systemen. Of bijvoorbeeld data redundantie, het verspreiden van redundante data over meerdere fysieke geheugen componenten. Dit verkleint de kans aanzienlijk dat enkelvoudige geheugenfouten ongemerkt kunnen voortbestaan.

Daarnaast kunnen template meta programming technieken worden gebruikt om flexibele "type safe" source code tot een flexibel, optimaal presterend programma te compileren. Hierbij wordt intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheid om delen van een programma al tijdens het compileren uit te voeren.
Toekomstige ontwikkelingen
made-IT, ICT Solutions B.V. verwacht veel van zaken als virtualisatie, clustering en gedistribueerde systemen. Dit kan overal en op elk tijdstip de benodigde functionaliteit bieden, relatief onafhankelijk van de (eventueel mobiele) lokale rekencapaciteit.

Hierdoor komen meer en meer 3D audiovisuele weergave mogelijkheden beschikbaar, waarbij elke innovatie weer tot nieuwe innovaties zal leiden.